Velkommen til våre nye nettsider

Våre nye nettsider er en del vårt nye image og skal gjenspeile hvor enkelt vi ønsker alt skal være. BRA Bemanning prøver å få alt til å gå på skinner og slik er det også på våre nye sider. En stor takk til Evaldas Pakstys for god innsats sammen med sine kollegaer i evadev.com.