Medlem av NHO Service

1.januar 2013 ble BRA Bemanning AS medlem av NHO Service. Dette gir oss bedre mulighet til å sette oss inn i de endringer og praksis som berører bransjen vår.  Dersom våre kunder har spørsmål vedrørende bemanningbyrådirektivet eller andre praktiske lover, regler og løsninger som vi ikke kan svare på, har vi nå mulighet til å få hjelp fra NHO service og juristene de besitter.

I tillegg tilbyr NHO service oss stadig oppdateringer innenfor regelverk og endringer i praksis gjennom frokostmøter og seminarer.

Vi håper med dette at vår kompetanse og faglige innsikt vil komme våre kunder og ansatte til gode.