BRA IT blir et eget selskap

BRA Bemanning og BRA IT blir to forskjellige selskaper. BRA IT har fungert som egen avdeling frem til nå, men blir skilt ut som eget selskap for å kunne levere våre IT-systemer til våre kunder. Dermed får BRA IT et større fokus på egne oppgaver og BRA Bemanning blir kunde på lik linje med andre selskaper.

Vi ønsker BRA IT AS lykke til.